Vrácení zboží a reklamace

Pokud chcete zboží vrátit:

Pokud nejste se zbožím spokojeni nebo Vám nevyhovuje, máte možnost ho nepoužité vrátit do 14 kalendářních dnů (nikoliv pracovních).

Nejdříve nám prosím napište zprávu, abychom s vrácením počítali a domluvíme se na dalším postupu. Email: ateliermujdomov.eshop@seznam.cz

- Zboží nám odešlete na adresu Atelier Můj Domov, Pod Chotobuší 250, Stará Huť u Dobříše, 262 02.  
- Přiložte, prosím, fakturu (nebo její kopii) s označením zboží, které vracíte 
- Zboží musí být zabaleno v původním obale a musí mít veškerá původní označení.
- Zboží nesmí být použité ani poškozené.
- Zboží poslané na dobírku nebude přijaté.

Peníze Vám vrátíme co nejrychleji to půjde, nejpozději do 14 dnů.

Práva kupujícího:
Uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetu má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů (kalendářních dnů, nikoliv pracovních) od převzetí zboží, a to ve smyslu paragrafu 53 odst.7 obchod. zák. V této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy spolu s předmětným zbožím. Kupující tak učiní buď tím, že na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictví některého z přepravců spolu s písemným odstoupením od smlouvy.
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozené, v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží budou poslány převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 dnů po odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

REKLAMACE:

Pokud Vám byla doručena poničená, otevřená nebo jinak poškozená zásilka, NEPŘEBÍREJTE ji! (v nejlepším případně ji vyfoťte ) a neprodleně nás kontaktujte!

Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákoníkem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele.

1/ Zboží bylo poškozeno při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obaluje třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník NESMÍ takovéto zboží od přepravce     převzít a musí o poškození neprodleně informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky)
2/ Zboží bylo poškozeno po převzetí od přepravní služby špatnou manipulací a poškodil se obal nebo pomačkaly výrobky uvnitř. V tomto případě prodávající za vady neodpovídá.
3/ Zboží bylo uchováno v podmínkách, které neodpovídaly požadavkům uskladnění. Při vystavení přímému slunečnímu záření může dojít k poškození a prodávající v tomto případě neodpovídá za vady.
4/ Zboží bylo poškozeno působením živlů. Došlo k poškození vlivem větru, deště apod., kdy zboží spadlo na zem, nebo promoklo. V tomto případě prodávající neodpovídá za vady.
5/Zboží bylo používáno nadměrných zatěžováním nebo používáním v rozporu s přepravou. Při hrubém zacházení může dojít k poškození a prodávající v tomto případě neodpovídá za vady.

Postup při reklamaci:

1/ Informujte nás o reklamaci e-mailem.  Email: ateliermujdomov.eshop@seznam.cz
2/ Reklamované zboží zasílejte společně s přiloženou kopií faktury a s přesným popisem vady zboží a kontaktem na Vás.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Vyřízení reklamace může být pozastaveno v případě, že prodávající neobdržel potřebné podklady pro její vyřízení (jedná se o části zboží, kopii faktury, přesný popis vady..). V tomto případě má prodávající právo vyžádat si doplnění podkladů od kupujícího. Lhůta pro vyřízení reklamace je pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů.

Zboží odešlete na adresu:

Atelier Můj Domov, Pod Chotobuší 250, Stará Huť u Dobříše, 262 02

Zboží NIKDY neposílejte na DOBÍRKU! V takovém případě nebude převzato!

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit! Váš Atelier Můj Domov.